Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 28 2013 Tt Btc"

Circular No 28 2013 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 28 2013 Tt Btc.

Thông tư 28/2013/TT-BTC

Thông tư <strong>28/2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Điều chỉnh mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người đã qua sử dụng quy định tại khoản 1 điều 1 Quyết định 36/2011/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 28/1999/TT-BTC

Thông tư <strong>28</strong>/1999/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn NSNN cho Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng theo Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/07/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư 28/2006/TT-BTC

Thông tư <strong>28</strong>/2006/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước xuất khẩu có nhãn mác nước ngoài đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trong nước

Thông tư 11/2013/TT-BTC

Thông tư 11/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 và Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28

Thông tư 110/2013/TT-BTC

Thông tư 110/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Thông tư 98/2013/TT-BTC

Thông tư 98/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
mạng về nhà ở theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người

Thông tư 99/2013/TT-BTC

Thông tư 99/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốnđầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ

Thông tư 103/2013/TT-BTC

Thông tư 103/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép vận tải thuỷ qua biên giới với Campuchia

Thông tư 109/2013/TT-BTC

Thông tư 109/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn về việc hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013

Thông tư 112/2013/TT-BTC

Thông tư 112/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Thông tư 116/2013/TT-BTC

Thông tư 116/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng da trăn có nguồn gốc từ gây nuôi sinh sản

Thông tư 117/2013/TT-BTC

Thông tư 117/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. Hồ Chí Minh

Thông tư 123/2013/TT-BTC

Thông tư 123/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa