Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 28 2013 Tt Btc" - Trang 3

Circular No 28 2013 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 28 2013 Tt Btc.

Thông tư 83/2013/TT-BTC

Thông tư 83/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn Quyết định 64/QĐ-TTg tỷ lệ phí tổ chức tín dụng cổ phần hóa được hưởng khi thu hồi các khoản nợ ngoại bảng được giữ lại

Thông tư 82/2013/TT-BTC

Thông tư 82/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định về định mức chi phí nhập, xuất và bảo quản thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) dự trữ quốc gia do Bộ Công Thương quản lý

Thông tư 81/2013/TT-BTC

Thông tư 81/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước

Thông tư 14/2013/TT-BTC

Thông tư 14/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Thông tư 15/2013/TT-BTC

Thông tư 15/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn Hệ thống chỉ tiêu và mẫu biểu báo cáo thống kê sử dụng tại các sở tài chính

Thông tư 32/2013/TT-BTC

Thông tư 32/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân

Thông tư 05/2013/TT-BTC

Thông tư 05/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư 141/2013/TT-BTC

Thông tư 141/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi

Thông tư 176/2013/TT-BTC

Thông tư 176/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc miễn tiền thuê đất, miễn tiền sử dụng đất phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Thông tư 49/2013/TT-BTC

Thông tư 49/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ

Thông tư 159/2013/TT-BTC

Thông tư 159/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ

Thông tư 162/2013/TT-BTC

Thông tư 162/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Chi Lê giai đoạn 2014-2016

Thông tư 165/2013/TT-BTC

Thông tư 165/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực đăng kiểm tàu biển, công trình biển; phí đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, an ninh tàu biển, công trình biển và phí phê duyệt, kiểm tra, đánh giá và chứng nhận lao động hàng hải thuộc phạm vi giám sát của Cục Đăng ...

Thông tư 174/2013/TT-BTC

Thông tư 174/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam