Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 31 2013 Tt Btc"

Circular No 31 2013 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 31 2013 Tt Btc.

Thông tư 31/2015/TT-BTC

Thông tư <strong>31</strong>/2015/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho tổ chức được bộ ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 31/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>31</strong>/2004/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 118/2003/NĐ-CPngày 13/10/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Thông tư 31/2003/TT-BTC

Thông tư <strong>31</strong>/2003/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2002 - 2005

Thông tư 31/1998/TT-BTC

Thông tư <strong>31</strong>/1998/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 47/TC/TCT ngày 18/7/1997 về chế độ thu, nộp và quản lý cấp giấy phép kinh doanh

Thông tư 31/1999/TT-BTC

Thông tư <strong>31</strong>/1999/<strong>TT-BTC</strong>
Về việc hướng dẫn cơ chế tài chính cho Chương trình vay vốn Cơ quan phát triển Pháp phát triển cà phê chè

Thông tư 31/2005/TT-BTC

Thông tư <strong>31</strong>/2005/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2004/TT-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát

Thông tư 125/2013/TT-BTC

Thông tư 125/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc mã số 2836.30.00, 2916.31