Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 32 2012 Tt Nhnn"

Circular No 32 2012 Tt Nhnn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 32 2012 Tt Nhnn.

Thông tư 32/2011/TT-NHNN

Thông tư <strong>32</strong>/2011/<strong>TT-NHNN</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Ngân hàng Nhà nước