Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 32 2013 Tt Btc 2013"

Circular No 32 2013 Tt Btc 2013 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 32 2013 Tt Btc 2013.

Thông tư 149/2013/TT-BTC

Thông tư 149/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

Thông tư 127/2013/TT-BTC

Thông tư 127/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thông tư 110/2013/TT-BTC

Thông tư 110/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Thông tư 07/2013/TT-BCA

Thông tư 07/<strong>2013</strong>/<strong>TT</strong>-BCA
Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng

Thông tư 24/2013/TT-BKHCN

Thông tư 24/<strong>2013</strong>/<strong>TT</strong>-BKHCN
Quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư 25/<strong>2013</strong>/<strong>TT</strong>-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao độnglàm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại