Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 34 2013 Tt Btc"

Circular No 34 2013 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 34 2013 Tt Btc.

Thông tư 34/2006/TT-BTC

Thông tư <strong>34</strong>/2006/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành Quyết định số 13/2006/QĐ-TTg ngày 16/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với Thành phố Đà Nẵng

Thông tư 34/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>34</strong>/2004/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn truy thu thuế, xử phạt và thu phụ thu đối với xe ô tô nhập khẩu trái quy định

Thông tư 34/2003/TT-BTC

Thông tư <strong>34</strong>/2003/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thông tư 34/2014/TT-BTC

Thông tư <strong>34</strong>/2014/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y

Thông tư 34/1999/TT-BTC

Thông tư <strong>34</strong>/1999/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp chế xuất

Thông tư 34/2005/TT-BTC

Thông tư <strong>34</strong>/2005/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá