Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 35 2012 Tt Bgddt"

Circular No 35 2012 Tt Bgddt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 35 2012 Tt Bgddt.

Quyết định 17/1999/QĐ-BGDDT

Quyết định 17/1999/QĐ-<strong>BGDDT</strong>
Về việc ban hành Điều lệ Hội thao Điền kinh và Thể thao Quốc phòng sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ IV

Quyết định 07/1999/QĐ-BGDDT

Quyết định 07/1999/QĐ-<strong>BGDDT</strong>
Về việc sửa đổi một số điều trong "Quy chế thi tốt nghiệp Phổ thông trung học, Trung học chuyên ban và Trung học cơ sở" ban hành kèm theo Quyết định số 15/1998/QĐ-BGD&ĐT, ngày 01/04/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo