Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 37 2013 Tt Btc"

Circular No 37 2013 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 37 2013 Tt Btc.

Thông tư 37/2015/TT-BTC

Thông tư <strong>37</strong>/2015/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của nhà nước theo hình thức hỗ tương và theo hình thức giao sử dụng nhà, đất không phải trả tiền

Thông tư 37/2006/TT-BTC

Thông tư <strong>37</strong>/2006/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài áp dụng tại các Ban Quản lý lao động ngoài nước

Thông tư 37/2003/TT-BTC

Thông tư <strong>37</strong>/2003/<strong>TT-BTC</strong>
Về quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Thông tư 37/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>37</strong>/2004/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi Thông tư số 111/1999/TT/BTC ngày 17/9/1999 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với

Thông tư 37/2014/TT-BTC

Thông tư <strong>37</strong>/2014/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến Quốc lộ 1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thông tư 37/1998/TT-BTC

Thông tư <strong>37</strong>/1998/<strong>TT-BTC</strong>
Về việc hướng dẫn thu nộp khoản phụ thu xăng dầu nhập khẩu vào ngân sách Nhà nước

Thông tư 37/1999/TT-BTC

Thông tư <strong>37</strong>/1999/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu

Thông tư 37/2005/TT-BTC

Thông tư <strong>37</strong>/2005/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2004/TT-BTC ngày 14/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài

Quyết định 37/QĐ-BTC

Quyết định <strong>37</strong>/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc đính chính Thông tư số 117/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện