Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 39 2013 Tt Btc"

Circular No 39 2013 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 39 2013 Tt Btc.

Thông tư 39/2003/TT-BTC

Thông tư <strong>39</strong>/2003/<strong>TT-BTC</strong>
Về việc hướng dẫn cơ chế tài chính đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại các đô thị

Thông tư 39/1998/TT-BTC

Thông tư <strong>39</strong>/1998/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thuế nhập khẩu đối với tài sản di chuyển về nước của các tổ chức, các công ty làm nhiệm vụ ở nước ngoài

Thông tư 39/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>39</strong>/2004/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

Thông tư 39/2001/TT-BTC

Thông tư <strong>39</strong>/2001/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quĩ Đối ứng Hợp tác Vương quốc Bỉ giai đoạn II

Thông tư 38/2013/TT-BTC

Thông tư 38/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 54.02, 59