Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 39 2014 Tt Btc"

Circular No 39 2014 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 39 2014 Tt Btc.

Thông tư 39/2003/TT-BTC

Thông tư <strong>39</strong>/2003/<strong>TT-BTC</strong>
Về việc hướng dẫn cơ chế tài chính đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại các đô thị

Thông tư 39/1998/TT-BTC

Thông tư <strong>39</strong>/1998/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thuế nhập khẩu đối với tài sản di chuyển về nước của các tổ chức, các công ty làm nhiệm vụ ở nước ngoài

Thông tư 39/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>39</strong>/2004/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

Thông tư 39/2001/TT-BTC

Thông tư <strong>39</strong>/2001/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quĩ Đối ứng Hợp tác Vương quốc Bỉ giai đoạn II

Thông tư 103/2014/TT-BTC

Thông tư 103/<strong>2014</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam

Thông tư 83/2014/TT-BTC

Thông tư 83/<strong>2014</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam

Thông tư 21/2014/TT-BTC

Thông tư 21/<strong>2014</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

Thông tư 38/2014/TT-BTC

Thông tư 38/<strong>2014</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá