Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 41 1999 Tt Btc"

Circular No 41 1999 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 41 1999 Tt Btc.

Thông tư 41/1999/TT-BTC

Thông tư <strong>41/1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 14/1999/NĐ-CP ngày 23/3/1999 của Chính phủ về ban hành Danh mục

Thông tư 41/2006/TT-BTC

Thông tư <strong>41</strong>/2006/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 161/2005/QĐ-TTg ngày 30/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế nhà đất, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài

Thông tư 41/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>41</strong>/2004/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CPngày 25 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Thông tư 41/1998/TT-BTC

Thông tư <strong>41</strong>/1998/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Thông tư 41/2005/TT-BTC

Thông tư <strong>41</strong>/2005/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/01/2005 của Chính phủ Quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan

Thông tư 41/2003/TT-BTC

Thông tư <strong>41</strong>/2003/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành Điều 5 Quyết định số 132/2002/QĐ-TTg ngày 08/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên

Thông tư 41/2001/TT-BTC

Thông tư <strong>41</strong>/2001/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn bổ sung việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 theo Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP

Thông tư 12/1999/TT-BTC

Thông tư 12/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong thông tư số 41/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 của Bộ Tài

Thông tư 53/1999/TT-BTC

Thông tư 53/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 41/1999/TT/BTC ngày 20/4/1999 hướng dẫn thi hành Nghị định số 14/1999/NĐ

Thông tư 42/1999/TT-BTC

Thông tư 42/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thuế đối với các cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế tại Việt nam

Thông tư 02/1999/TT-BTC

Thông tư 02/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

Thông tư 82/1999/TT-BTC

Thông tư 82/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Thông tư 80/1999/TT-BTC

Thông tư 80/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản

Thông tư 18/1999/TT-BTC

Thông tư 18/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn cách tính để thực hiện khoản thu thêm do nộp thuế giá trị gia tăng thấp hơn nộp thuế doanh thu trước đây đối với các công ty xổ số kiến thiết

Thông tư 16/1999/TT-BTC

Thông tư 16/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện thuế cước đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển của các hãng vận tải nước ngoài vào Việt nam khai thác vận tải