Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 43 1999 Tt Btc" - Trang 5

Circular No 43 1999 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 43 1999 Tt Btc.

Thông tư 28/1999/TT-BTC

Thông tư 28/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn NSNN cho Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng theo Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/07/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư 129/1999/TT-BTC

Thông tư 129/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Chương trình Tín dụng chuyên ngành của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật bản (JBIC)

Thông tư 142/1999/TT-BTC

Thông tư 142/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Thông tư 135/1999/TT-BTC

Thông tư 135/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc quản lý thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước,

Thông tư 150/1999/TT-BTC

Thông tư 150/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg ngày 27/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập

Thông tư 115/1999/TT-BTC

Thông tư 115/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc kinh doanh mua, bán công trái giữa các tổ chức được phép kinh doanh công trái với tổ chức, cá nhân.

Thông tư 55/1999/TT-BTC

Thông tư 55/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy

Thông tư 130/1999/TT-BTC

Thông tư 130/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực cửa khẩu Bờ Y - Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thông tư 146/1999/TT-BTC

Thông tư 146/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế theo quy đinh tại nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày08/7/1999

Thông tư 26/1999/TT-BTC

Thông tư 26/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính cho dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn do ADB tài trợ