Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 43 1999 Tt Btc" - Trang 6

Circular No 43 1999 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 43 1999 Tt Btc.

Quyết định 43/2006/QĐ-BTC

Quyết định <strong>43</strong>/2006/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc bãi bỏ chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử

Quyết định 43/2005/QĐ-BTC

Quyết định <strong>43</strong>/2005/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua hầm đường bộ Hải Vân, quốc lộ 1A

Thông tư liên tịch 43/2005/TTLT/BTC-BQP

Thông tư liên tịch <strong>43</strong>/2005/TTLT/<strong>BTC</strong>-BQP
Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu Ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ quốc phòng.