Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 47 2010 Tt Byt"

Circular No 47 2010 Tt Byt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 47 2010 Tt Byt.

Thông tư 46/2010/TT-BYT

Thông tư 46/<strong>2010</strong>/<strong>TT-BYT</strong>
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư 50/2010/TT-BYT

Thông tư 50/<strong>2010</strong>/<strong>TT-BYT</strong>
Hướng dẫn việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư 28/2011/TT-BYT

Thông tư 28/2011/<strong>TT-BYT</strong>
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2010 hướng

Thông tư 07/BYT-TT

Thông tư 07/<strong>BYT-TT</strong>
Bổ sung Thông tư 11/BYT-TT ngày 17/9/1992 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện NĐ 299/HĐBT ngày 15

Thông tư 26-BYT/TT

Thông tư 26-<strong>BYT/TT</strong>
Hướng dẫn bổ sung và sửa đổi chế độ quản lý, giao nhận và thanh toán hàng nhập từ nguồn ngoại tệ của chuyên gia y tế và viện trợ của tổ chức SIDA

Thông tư 17-BYT/TT

Thông tư 17-<strong>BYT/TT</strong>
Hướng dẫn đổi tên Trạm bảo vệ bà mẹ và SĐKH thành Trung tâm bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và KHHGĐ tại các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương

Thông tư 18-BYT-TT

Thông tư 18-<strong>BYT-TT</strong>
Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Thanh tra Nhà nước về y tế (Ban hành theo Nghị định số 23-HĐBT ngày 24/1/1991 của Hội đồng Bộ trưởng)

Thông tư 06/BYT-TT

Thông tư 06/<strong>BYT-TT</strong>
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ hoạt động cho Hội người cao tuổi Việt Nam