Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 53 1999 Tt Btc"

Circular No 53 1999 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 53 1999 Tt Btc.

Thông tư 53/1999/TT-BTC

Thông tư <strong>53/1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 41/1999/TT/BTC ngày 20/4/1999 hướng dẫn thi hành Nghị định số 14/1999/NĐ

Thông tư 53/2015/TT-BTC

Thông tư <strong>53</strong>/2015/<strong>TT-BTC</strong>
Thông tư 53/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 127/2013/TT-BTC ngày 06

Thông tư 53/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>53</strong>/2004/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành Quyết định số 54/2004/QĐ-TTgngày 05 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố Hải Phòng

Thông tư 53/2005/TT-BTC

Thông tư <strong>53</strong>/2005/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn lập, thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

Thông tư 53/2003/TT-BTC

Thông tư <strong>53</strong>/2003/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn áp dụng chế độ thuế đối với Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh

Thông tư 53/2002/TT-BTC

Thông tư <strong>53</strong>/2002/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 24/2002/TT-BTC ngày 20/03/2002 của Bộ Tài chính về thực hiện nghĩa vụ

Thông tư 53/2001/TT-BTC

Thông tư <strong>53</strong>/2001/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

Thông tư 42/1999/TT-BTC

Thông tư 42/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thuế đối với các cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế tại Việt nam

Thông tư 02/1999/TT-BTC

Thông tư 02/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

Thông tư 82/1999/TT-BTC

Thông tư 82/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Thông tư 80/1999/TT-BTC

Thông tư 80/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản

Thông tư 18/1999/TT-BTC

Thông tư 18/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn cách tính để thực hiện khoản thu thêm do nộp thuế giá trị gia tăng thấp hơn nộp thuế doanh thu trước đây đối với các công ty xổ số kiến thiết

Thông tư 16/1999/TT-BTC

Thông tư 16/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện thuế cước đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển của các hãng vận tải nước ngoài vào Việt nam khai thác vận tải

Thông tư 72/1999/TT-BTC

Thông tư 72/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động trong Ngành Hàng hải