Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 63 2002 Tt Btc"

Circular No 63 2002 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 63 2002 Tt Btc.

Thông tư 63/2015/TT-BTC

Thông tư <strong>63</strong>/2015/<strong>TT-BTC</strong>
Thông tư 63/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt

Thông tư 63/2006/TT-BTC

Thông tư <strong>63</strong>/2006/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân trung ương

Thông tư 63/2003/TT-BTC

Thông tư <strong>63</strong>/2003/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở dạy nghề công lập và bán công

Thông tư 63/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>63</strong>/2004/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

Thông tư 63/1998/TT-BTC

Thông tư <strong>63</strong>/1998/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhằm khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Nghị định số 10/1998/NĐ-CP

Thông tư 63/1999/TT-BTC

Thông tư <strong>63</strong>/1999/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp Nhà nước

Thông tư 63/2005/TT-BTC

Thông tư <strong>63</strong>/2005/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phíbảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thông tư 63/2001/TT-BTC

Thông tư <strong>63</strong>/2001/<strong>TT-BTC</strong>
Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiên

Thông tư 04/2002/TT-BTC

Thông tư 04/<strong>2002</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước mua tài sản, vật tư trang thiết bị để xây dựng trụ sở cơ quan

Thông tư 116 /2002/TT-BTC

Thông tư 116 /<strong>2002</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2002/NĐ-CP ngày 25/12/2002 của Chính phủ về việc bãi bỏ quy

Thông tư 118/2002/TT- BTC

Thông tư 118/<strong>2002</strong>/<strong>TT</strong>- <strong>BTC</strong>
Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết

Thông tư 76/2002/TT-BTC

Thông tư 76/<strong>2002</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

Thông tư 74/2002/TT-BTC

Thông tư 74/<strong>2002</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc đánh giá lại khoản nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm của Ngân hàng thương mại nhà nước

Thông tư 53/2002/TT-BTC

Thông tư 53/<strong>2002</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 24/2002/TT-BTC ngày 20/03/2002 của Bộ Tài chính về thực hiện nghĩa vụ

Thông tư 10/2002/TT-BTC

Thông tư 10/<strong>2002</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn cấp phát, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI