Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 64 2010 Tt Btc"

Circular No 64 2010 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 64 2010 Tt Btc.

Thông tư 64/TT-BTC

Thông tư <strong>64</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 97-TC/TCT của Bộ Tài chính ngày 30/12/1995 về thuế doanh thu đối với hoạt động đại lý bán vé xổ số kiến thiết

Thông tư 64/2006/TT-BTC

Thông tư <strong>64</strong>/2006/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành Quyết định số 42/2006/QĐ-TTg ngày 16/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với Thành phố Cần Thơ

Thông tư 64/2003/TT-BTC

Thông tư <strong>64</strong>/2003/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006

Thông tư 64/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>64</strong>/2004/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập

Thông tư 64/1999/TT-BTC

Thông tư <strong>64</strong>/1999/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận sau thuế và quản lý các quỹ trong các doanh nghiệp nhà nước

Thông tư 64/2005/TT-BTC

Thông tư <strong>64</strong>/2005/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tưDự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc

Thông tư 64/2000/TT-BTC

Thông tư <strong>64</strong>/2000/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí áp dụng tại cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài