Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 65 2013 Tt Btc" - Trang 5

Circular No 65 2013 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 65 2013 Tt Btc.

Thông tư 203/2013/TT-BTC

Thông tư 203/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012 hướng dẫn về

Thông tư 201/2013/TT-BTC

Thông tư 201/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế

Thông tư 202/2013/TT-BTC

Thông tư 202/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định mức thu chế, độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông

Thông tư 209/2013/TT-BTC

Thông tư 209/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam

Thông tư 211/2013/TT-BTC

Thông tư 211/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ