Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 78 2013 Tt Btc"

Circular No 78 2013 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 78 2013 Tt Btc.

Thông tư 78/2006/TT-BTC

Thông tư <strong>78</strong>/2006/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn Chế độ tài chính áp dụng tại các Khu kinh tế cửa khẩu biên giới do Uỷ ban nhân dân cấp Tỉnh quản lý

Thông tư 78/1997/TT-BTC

Thông tư <strong>78</strong>/1997/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện những ưu đãi về thuế và tài chính đối với hợp tác xã theo quy định tại Nghị định 15/CP và Nghị định 16/CP của Chính phủ

Thông tư 78/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>78</strong>/2004/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn quản lý việc rút vốn đối với nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Quyết định 78/2006/QĐ-BTC

Quyết định <strong>78</strong>/2006/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt hàng để thực hiện Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam