Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 81 1999 Tt Btc" - Trang 4

Circular No 81 1999 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 81 1999 Tt Btc.

Thông tư 43/1999/TT-BTC

Thông tư 43/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt nam

Thông tư 27/1999/TT-BTC

Thông tư 27/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Cụm cảng hàng không (doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích)

Thông tư 34/1999/TT-BTC

Thông tư 34/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp chế xuất

Thông tư 35/1999/TT-BTC

Thông tư 35/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn quản lý tài chính và sử dụng Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam

Thông tư 41/1999/TT-BTC

Thông tư 41/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 14/1999/NĐ-CP ngày 23/3/1999 của Chính phủ về ban hành Danh mục

Thông tư 20/1999/TT-BTC

Thông tư 20/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành

Thông tư 23/1999/TT-BTC

Thông tư 23/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn công tác lập và kiểm tra báo cáo tài chính năm 1998 của doanh nghiệp nhà nước

Thông tư 25/1999/TT-BTC

Thông tư 25/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn xử lý thuế đối với các sản phẩm XDCB, tàu đóng mới, sửa chữa lớn tàu đã hoàn thành trong năm 1998 nhưng đến ngày 31/12/1998 chưa làm thủ tục để thanh toán

Thông tư 83/1999/TT-BTC

Thông tư 83/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách nhà nước

Thông tư 49/1999/TT-BTC

Thông tư 49/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài chính

Thông tư 54/1999/TT-BTC

Thông tư 54/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc

Thông tư 90/1999/TT-BTC

Thông tư 90/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn một số điểm về giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999

Thông tư 85/1999/TT-BTC

Thông tư 85/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn.

Thông tư 89/1999/TT-BTC

Thông tư 89/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 40/1999/TT-BTC

Thông tư 40/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thi hành Quyết định số 215/1998/QĐ-TTg ngày 04/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm bưu điện

Thông tư 37/1999/TT-BTC

Thông tư 37/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu

Thông tư 114/1999/TT-BTC

Thông tư 114/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Bổ sung Thông tư số 128/TT-BTC ngày 22/9/1998 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17

Thông tư 100/1999/TT-BTC

Thông tư 100/<strong>1999</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đại lý xổ số kiến thiết và việc sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết