Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 84 2004 Tt Btc"

Circular No 84 2004 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 84 2004 Tt Btc.

Thông tư 84/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>84/2004</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158

Quyết định 84/2004/QĐ-BTC

Quyết định <strong>84/2004</strong>/QĐ-<strong>BTC</strong>
Quy định tạm thời không thu phí sử dụng đường bộ trên quốc lộ 20 tại trạm thu phí Định Quán – km 51+940 (tỉnh Đồng Nai) và trạm thu phí Đức Trọng – km 203+500 (tỉnh Lâm Đồng)

Thông tư 84/1997/TT-BTC

Thông tư <strong>84</strong>/1997/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong các Thông tư số 72A-TC/CT ngày 30/8/93, số 107-TC/TCT ngày 30/12/93 và số 53-TC/TCT ngày 13/7/95 của Bộ Tài chính về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Thông tư 127/2004/TT-BTC

Thông tư 127/<strong>2004</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/08/2004