Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 84 2008 Tt Btc"

Circular No 84 2008 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 84 2008 Tt Btc.

Thông tư 84/1997/TT-BTC

Thông tư <strong>84</strong>/1997/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong các Thông tư số 72A-TC/CT ngày 30/8/93, số 107-TC/TCT ngày 30/12/93 và số 53-TC/TCT ngày 13/7/95 của Bộ Tài chính về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Thông tư 84/2004/TT-BTC

Thông tư <strong>84</strong>/2004/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158

Quyết định 84/2005/QĐ-BTC

Quyết định <strong>84</strong>/2005/QĐ-<strong>BTC</strong>
Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tầu biển và lệ phí đăng ký tầu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tầu biển và công bố cảng biển

Quyết định 84/2004/QĐ-BTC

Quyết định <strong>84</strong>/2004/QĐ-<strong>BTC</strong>
Quy định tạm thời không thu phí sử dụng đường bộ trên quốc lộ 20 tại trạm thu phí Định Quán – km 51+940 (tỉnh Đồng Nai) và trạm thu phí Đức Trọng – km 203+500 (tỉnh Lâm Đồng)

Thông tư 112 /2008/TT-BTC

Thông tư 112 /<strong>2008</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/ 2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hồ sơ đăng

Thông tư 27/2008/TT-BTC

Thông tư 27/<strong>2008</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư liên tịch 84/2006/TTLT/BTC-BNV

Thông tư liên tịch <strong>84</strong>/2006/TTLT/<strong>BTC</strong>-BNV
Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức ngành Dự trữ quốc gia quy định tại Quyết định số 136/2005/QĐ-BNV ngày 19/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ