Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 85 2011 Tt Btc"

Circular No 85 2011 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 85 2011 Tt Btc.

Thông tư 85/2011/TT-BTC

Thông tư <strong>85/2011</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại

Thông tư 85/2003/TT-BTC

Thông tư <strong>85</strong>/2003/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu

Thông tư 85/1999/TT-BTC

Thông tư <strong>85</strong>/1999/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn.

Thông tư 85/1997/TT-BTC

Thông tư <strong>85</strong>/1997/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 254/TTg ngày 16/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc các cấp chính quyền hỗ trợ và tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội chữ thập đỏ Việt Nam

Thông tư 85-BTC/TCT

Thông tư <strong>85</strong>-<strong>BTC</strong>/TCT
Hướng dẫn thực hiện thu thuế cước đối với tàu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng biển Việt Nam

Thông tư 91/2011/TT-BTC

Thông tư 91/<strong>2011</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư 126/2011/TT-BTC

Thông tư 126/<strong>2011</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính quy

Thông tư 107/2011/TT-BTC

Thông tư 107/<strong>2011</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi điểm c, khoản 2, Điều 1 thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi

Thông tư 09/2011/TT-BTC

Thông tư 09/<strong>2011</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Thông tư 29/2011/TT-BTC

Thông tư 29/<strong>2011</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường thuộc nhóm 17.01 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư liên tịch 85/2005/TTLT/BTC-BCA

Thông tư liên tịch <strong>85</strong>/2005/TTLT/<strong>BTC</strong>-BCA
Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu Ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Công an