Luật sư tư vấn về chủ đề "Cơ cấu"

Cơ cấu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cơ cấu.

Phân tích cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp

Phân tích cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp; cụ thể câu hỏi khách hàng sau: "Chào Công ty Luật Minh Khuê. Nhờ công ty phân tích giúp tôi cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp ạ. ..."

Công ty thay đổi cơ cấu, công nghệ... người lao động được hưởng trợ cấp mất việc và trợ cấp thôi việc như thế nào?

Công ty thay đổi cơ cấu, công nghệ... người lao động được hưởng trợ cấp mất việc và trợ cấp thôi việc như thế nào?
Tôi xin hỏi có phải theo Bộ luật Lao động 2012 thì người lao động (đã làm việc từ 12 tháng trở lên) khi nghỉ việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì được hưởng cả trợ cấp mất việc và trợ cấp thôi việc có đúng không?

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần ?

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần ?
Công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook