Luật sư tư vấn về chủ đề "cơ cấu tổ chức" - Trang 2

cơ cấu tổ chức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cơ cấu tổ chức.

Cơ cấu tổ chức của Nghị viện và quy chế Nghị sĩ ở Pháp ?

Cơ cấu tổ chức của Nghị viện và quy chế Nghị sĩ ở Pháp ?
Cũng như Nghị viện của các nước trên thế giới Nghị viện Pháp là cơ quan đại diện cao nhất cho các tầng lớp dân cư trong xã hội. Đây là cơ quan hình thành do bầu cử, có chức năng chủ yếu là lập pháp. Nghị viện Pháp có hai viện: Thượng nghị viện và Hạ nghị viện.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) là gì? Cơ cấu tổ chức và nội dung hoạt động của OECD

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) là gì? Cơ cấu tổ chức và nội dung hoạt động của OECD
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) là một tổ chức liên chính phủ được thành lập theo một hiệp định kí tại Paris vào ngày 14 tháng 12 năm 1960 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội của các nước thành viên và thế giới, tăng cường thương mại quốc tế. OECD có trụ sở chính đặt tại Paris.

Cơ cấu tổ chức của nhà trường, nhà trẻ tư thục: Hội đồng quản trị

Cơ cấu tổ chức của nhà trường, nhà trẻ tư thục: Hội đồng quản trị
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT, hợp nhất Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT và Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT quy định cơ cấu tổ chức của Nhà trường, nhà trẻ tư thục gồm: Hội đồng quản trị (có thể có); Ban kiểm soát; Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng; Tổ chuyên môn; Tổ văn phòng; Tổ chức đoàn thể; Các nhóm, lớp.