Luật sư tư vấn về chủ đề "có công"

có công | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề có công.

Quy định mới về trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần

Quy định mới về trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần
Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định như thế nào về trợ cấp khi người có công với cách mạng từ trần? Điều kiện và hồ sơ thủ tục để được hưởng chế độ khi người có công từ trần được quy định thế nào? Luật Minh Khuê nghiên cứu và giải đáp trong bài viết dưới đây.

Người có công với cách mạng được ưu đãi gì về đất đai

Người có công với cách mạng được ưu đãi gì về đất đai
Bố tôi là thương binh nặng mất sức lao động trên 81% hiện nay đang sống nhờ trên đất của bà ngoại tôi, nay bố tôi muốn được xin nhà nước cấp đất và làm nhà ở có được không? tôi muốn hỏi thủ tục xin cấp đất phải làm như thế nào?

Đối tượng, hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học đối với người có công theo quy định mới

Đối tượng, hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học đối với người có công theo quy định mới
Bài viết dưới đây Luật Minh Khuê chia sẻ tới bạn đọc quy định mới nhất về nội dung hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đối với người có công với cách mạng: Đối tượng hưởng, hồ sơ, thủ tục đề nghị hưởng và giải quyết.

Mức trợ cấp chân giả đối với người có công với cách mạng

Mức trợ cấp chân giả đối với người có công với cách mạng
Chào quý công ty. Các luật sư cho em hỏi bố em có tham gia kháng chiến và bị mất một chân ( thương binh loại B ). Tôi nghe nói nhà nước ta có chính sách cung cấp phương tiện trợ giúp đối với thương binh, bệnh binh. Vậy luật sư cho em hỏi mức trợ cấp mà bố em được hưởng là bao nhiêu ạ?

Quyết định 1796/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn Ban chỉ đạo của tỉnh Thái Bình thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng và tu bổ, nâng cấp công trình ghi công liệt sỹ giai đoạn 2012-2015

Quyết định 1796/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn Ban chỉ đạo của tỉnh Thái Bình thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng và tu bổ, nâng cấp công trình ghi công liệt sỹ giai đoạn 2012-2015
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ CẢI THIỆN NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ TU BỔ, NÂNG CẤP CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SỸ GIAI ĐOẠN 2012-2015