Luat Minh Khue

cổ đông công ty

cổ đông công ty - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cổ đông công ty

Quyền dự họp đại hội cổ đông của cổ đông nhỏ công ty cổ phần hiện nay

Quyền dự họp đại hội cổ đông của cổ đông nhỏ công ty cổ phần hiện nay
Hiện nay, cổ đông có tỷ lệ vốn góp cổ phần nhỏ trong công ty cổ phần (CTCP) chiếm số lượng rất lớn, đặc biệt là từ khi xuất hiện thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Song song với mức phát triển về số lượng của cổ đông nhỏ là sự vi phạm quyền lợi của họ trong CTCP, trong đó quan trọng là quyền dự họp Đại hội cổ đông. Thông qua thực tiễn đã xảy ra tại các CTCP hiện nay, chúng tôi mong muốn sẽ có những phân tích và đánh giá đem lại tính khách quan khi xem xét vấn đề này.