Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "cổ phần riêng lẻ"

cổ phần riêng lẻ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cổ phần riêng lẻ.

Thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ ?

Thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Công ty cổ phần khi muốn tăng vốn có thể thực hiện chào bán cổ phần. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện nay có 3 hình thức chào bán cổ phần: chào bán cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phần riêng lẻ và chào bán cổ phần ra công chúng thì thủ tục thực hiện như thế nào ? Cảm ơn!

Mẫu Thông báo ý kiến về việc CTCP chào bán cổ phần riêng lẻ (Phụ lục II-17)

 Mẫu Thông báo ý kiến về việc CTCP chào bán cổ phần riêng lẻ (Phụ lục II-17)
Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Thông báo ý kiến về việc CTCP chào bán cổ phần riêng lẻ (Phụ lục II-17) ban hành kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT- ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014 từ ngày 01/07/2015. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ.

Mẫu Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP không phải là CTCP đại chúng (Phụ lục I-17)

Mẫu Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP không phải là CTCP đại chúng (Phụ lục I-17)
Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP không phải là CTCP đại chúng (Phụ lục I-17) ban hành kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT- ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014 từ ngày 01/07/2015. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ.

Chào bán cổ phần riêng lẻ ?

Chào bán cổ phần riêng lẻ ?
Một quy định pháp luật mới về việc chào bán cổ phần riêng lẻ của các doanh nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 25/2 tới. Một điểm đáng chú ý, qui định này đã hạn chế chuyển nhượng cổ phần tối thiểu trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.