Luat Minh Khue

cổ phần riêng lẻ

cổ phần riêng lẻ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cổ phần riêng lẻ

Mẫu Thông báo ý kiến về việc CTCP chào bán cổ phần riêng lẻ (Phụ lục II-17)

 Mẫu Thông báo ý kiến về việc CTCP chào bán cổ phần riêng lẻ (Phụ lục II-17)
Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Thông báo ý kiến về việc CTCP chào bán cổ phần riêng lẻ (Phụ lục II-17) ban hành kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT- ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014 từ ngày 01/07/2015. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ 19006162 để được tư vấn, hỗ trợ.

Mẫu Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP không phải là CTCP đại chúng (Phụ lục I-17)

Mẫu Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP không phải là CTCP đại chúng (Phụ lục I-17)
Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP không phải là CTCP đại chúng (Phụ lục I-17) ban hành kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT- ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014 từ ngày 01/07/2015. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ 1900 6162 để được tư vấn, hỗ trợ.

Chào bán cổ phần riêng lẻ ?

Chào bán cổ phần riêng lẻ ?
Một quy định pháp luật mới về việc chào bán cổ phần riêng lẻ của các doanh nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 25/2 tới. Một điểm đáng chú ý, qui định này đã hạn chế chuyển nhượng cổ phần tối thiểu trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.