Luật sư tư vấn về chủ đề "Cơ quan ban hành"

Cơ quan ban hành | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cơ quan ban hành.

Chủ thể ban hành, căn cứ pháp lý và soạn thảo văn bản pháp luật triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội?

Chủ thể ban hành, căn cứ pháp lý và soạn thảo văn bản pháp luật triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội?
Chỉ thị là loại văn bản pháp luật rất thông dụng đặc biệt được các cơ quan nhà nước sử dụng rất nhiều trong hoạt động quản lý nhà nước. Chỉ thị có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình quản lý hành chính nhà nước.