Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "cơ quan có thẩm quyền giải quyết về đăng ký doanh nghiệp"

cơ quan có thẩm quyền giải quyết về đăng ký doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cơ quan có thẩm quyền giải quyết về đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh sản xuất đá ?

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh sản xuất đá ?
Xin chào Luật MInh Khuê! Tôi có câu hỏi mong được giải đáp: Tôi kinh doanh đá viên theo hình thức hộ kinh doanh và muốn được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sản xuất đá viên. Theo nghị định 78 thì tôi phải có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm mới cấp nhưng cá nhân thì luật không quy định được cấp. Vậy tôi phải làm thế nào? Trân trọng!