Luật sư tư vấn về chủ đề "cơ quan lập pháp"

cơ quan lập pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cơ quan lập pháp.

Các phương án thiết kế nhánh lập pháp trong Hiến pháp

Các phương án thiết kế nhánh lập pháp trong Hiến pháp
Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của một cơ quan lập pháp dân chủ là đại diện cho nhân dân. Viêc thiết kế nhánh lập pháp không thể không đề cập các khía cạnh của chức năng đại diện. Chức năng này có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau.

Cơ cấu tổ chức, cách thức thành lập và thẩm quyền của Nghị viện?

Cơ cấu tổ chức, cách thức thành lập và thẩm quyền của Nghị viện?
Nghị viện Liên bang Nga hay còn gọi là Quốc hội của Liên bang Nga là cơ quan đại diện cao nhất, thực hiện hoạt động thường xuyên và có nhiệm vụ chủ yếu là lập pháp. Nghị viện Liên bang bao gổm 2 Viện: Thượng viện gọi là Hội đổng Liên bang và Hạ viện gọi là Duma quốc gia.

Cơ quan lập pháp là gì ? Khái niệm về cơ quan lập pháp ?

Cơ quan lập pháp là gì ? Khái niệm về cơ quan lập pháp ?
Theo Hiến pháp năm 1992, cơ quan lập pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Hiến pháp không chỉ xác định Quốc hội là cơ quan lập pháp.

Lập pháp ở Liberia: Chỗ đứng của cơ quan lập pháp mới

Lập pháp ở Liberia: Chỗ đứng của cơ quan lập pháp mới
Sau một thời gian dài chìm trong chiến tranh, Liberia đã có hòa bình và tiến hành bầu cử vào năm 2005, bắt đầu xây dựng một nhà nước dân chủ. Tuy nhiên, hòa bình vẫn còn mỏng manh, trước mặt quốc gia này vẫn còn nhiều thách thức như bình ổn, cải cách và phát triển nền kinh tế, hòa hợp dân tộc, cải cách pháp luật và tư pháp, chống tham nhũng...