Luat Minh Khue

cơ quan thẩm quyền

cơ quan thẩm quyền - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cơ quan thẩm quyền

Làm gì khi công ty nợ lương 6 tháng?

Làm gì khi công ty nợ lương 6 tháng?
Thưa Luật sư, công ty tôi nợ lương 6 tháng mà không trả, tuy nhiên công ty tôi vẫn hẹn là sẽ trả lương. Vậy tôi nên làm đơn thưa cơ quan thẩm quyền hay là nghỉ việc?