Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "cơ quan thẩm quyền"

cơ quan thẩm quyền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cơ quan thẩm quyền.

Làm gì khi công ty nợ lương 6 tháng?

Làm gì khi công ty nợ lương 6 tháng?
Thưa Luật sư, công ty tôi nợ lương 6 tháng mà không trả, tuy nhiên công ty tôi vẫn hẹn là sẽ trả lương. Vậy tôi nên làm đơn thưa cơ quan thẩm quyền hay là nghỉ việc?