Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "cơ quan thu thuế môn bài"

cơ quan thu thuế môn bài | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cơ quan thu thuế môn bài.

Có phải nộp thuế môn bài khi tự xây nhà ?

Có phải nộp thuế môn bài khi tự xây nhà ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Tôi có câu hỏi mong được tư vấn: Gia đình tôi được cấp phép xây dựng. Tôi không kí hợp đồng nhân công, tự mua vật liệu xây dựng và tổ chức thi công. Bộ phận thu thuế của Phường yêu cầu gia đình tôi nộp thuế môn bài.