Luật sư tư vấn về chủ đề "cởi trói"

cởi trói | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cởi trói.

Tập đoàn kinh tế: Cởi trói!

Tập đoàn kinh tế: Cởi trói!
Nghị định 101 của Chính phủ đã góp phần xây dựng khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của các tập đoàn kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề.