Luật sư tư vấn về chủ đề "Communication"

Communication | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Communication.

ICT hay IT? Vấn đề nhận thức

ICT hay IT? Vấn đề nhận thức
Một triết gia đã từng khẳng định: “Tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại”. Liên quan đến ICT, chỉ xin được bổ sung thêm một chút như sau: “ Tôi tư duy như thế nào nghĩa là tôi tồn tại như thế ấy”.