Luật sư tư vấn về chủ đề "Con Cua Em Trai"

Con Cua Em Trai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Con Cua Em Trai.

Em gái có được kết hôn với công an khi anh trai có án tích không?

<strong>Em</strong> gái có được kết hôn với công an khi anh <strong>trai</strong> có án tích không?
Việc có án tích khổng chỉ ảnh hưởng đến điều kiện tiến thân của chính bản thân mình mà còn ảnh hưởng đến cả những người thân khi có nhu cầu kết hôn với người trong ngành công an hoặc gia nhập Đảng Cộng Sản. Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể: