Luat Minh Khue

con dấu riêng

con dấu riêng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về con dấu riêng

Chi nhánh có quyền thành lập ban quản lý dự án riêng không ?

Chi nhánh có quyền thành lập ban quản lý dự án riêng không ?
Thưa luật Minh Khuê, Như có trao đổi với công ty qua điện thoại hôm qua, Tôi xin trợ giúp và thông tin một số ý như sau: Tập đoàn thành lập 01 chi nhánh quản lý 2 phân việc: 1. Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đường ống với đối tác nước ngoài; 2. Quản lý dự án nhà máy xử lý không liên doanh.