Luật sư tư vấn về chủ đề "con dấu riêng"

con dấu riêng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề con dấu riêng.

Chi nhánh có quyền thành lập ban quản lý dự án riêng không ?

Chi nhánh có quyền thành lập ban quản lý dự án riêng không ?
Thưa luật Minh Khuê, Như có trao đổi với công ty qua điện thoại hôm qua, Tôi xin trợ giúp và thông tin một số ý như sau: Tập đoàn thành lập 01 chi nhánh quản lý 2 phân việc: 1. Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đường ống với đối tác nước ngoài; 2. Quản lý dự án nhà máy xử lý không liên doanh.