Luat Minh Khue

con ngoài hôn nhân

con ngoài hôn nhân - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về con ngoài hôn nhân

Con có được mang họ cha khi sinh con ngoài giá thú ?

Con có được mang họ cha khi sinh con ngoài giá thú ?
Xin hỏi luật sư, Tôi và anh K yêu nhau đã được 4 năm nhưng anh là người đã có gia đình, 1 vợ và 2 con. Nay tôi muốn làm đơn xin sinh con ngoài dã thú với anh K liệu tôi có vi phạm luật hôn nhân gia đình không?