Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "con nuôi nước ngoài"

con nuôi nước ngoài | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề con nuôi nước ngoài.

Điều kiện nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Điều kiện nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Việc cho nhận con nuôi quốc tế là một chế định quan trọng trong luật nuôi con nuôi 2010. Trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay, việc cho nhận con nuôi ngày càng phát triển về quy mô và số lượng, ở trong cũng như ngoài nước, điều đó tạo cho trẻ