Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "con nuôi thực tế"

con nuôi thực tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề con nuôi thực tế.

Các trường hợp về đăng ký con nuôi thực tế ?

Các trường hợp về đăng ký con nuôi thực tế ?
Thưa luật sư, Em muốn hỏi rõ về trường hợp đăng ký nuôi con nuôi thực tế. nhưng từ nhỏ đến giờ đứa con đó vẫn ở với cha mẹ đẻ. mà không hề ở với cha mẹ nuôi, nhưng họ vẫn yêu cầu chúng em đăng ký con nuôi thực tế cho họ.

Công nhận nuôi con nuôn thực tế, Sao không?

Công nhận nuôi con nuôn thực tế, Sao không?
Gần đây, các cơ quan công chứng tại TP.HCM rất “khó xử” khi tiếp nhận các yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế do cha mẹ nuôi chết để lại. Đó là những trường hợp đã được nhận làm con nuôi từ trước giải phóng nhưng không lập thủ tục nhận con nuôi.

Trường hợp người dân chỉ viết giấy tay để cho con nuôi ?

Trường hợp người dân chỉ viết giấy tay để cho con nuôi ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Khi mới 19 tuổi và chưa kết hôn nhưng chị Vang đã có thai ngoài ý muốn. Gia đình chị vì ngại điều tiếng chê trách của xóm làng nên đưa chị đến ở nhờ nhà người cô họ tại xã X ở một tỉnh khác trong thời gian chờ sinh con.