Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "con trên 15 tuổi"

con trên 15 tuổi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề con trên 15 tuổi.

Giao cấu với bạn nữ 15 tuổi ?

Giao cấu với bạn nữ <strong>15</strong> <strong>tuổi</strong> ?
Xin chào luật sư.Tôi xin trình bày sự việc như sau nhờ luật sư tư vấn giúp: Bạn tôi là nữ sinh năm 1997 vào năm 2012 có thanh niên gần nhà bạn tôi lớn hơn bạn tôi 1tuổi.