Luat Minh Khue

Công an

Công an - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Công an

Điều kiện kết hôn với công an ?

Điều kiện kết hôn với <strong>công</strong> <strong>an</strong> ?
Tôi có nhu cầu tư vấn vấn đề cụ thể như sau: Tôi hiện là nữ, gia đình không có ai theo đạo Thiên Chúa, đều là dân tộc Kinh. Ông nội là Cách mạng lão thành, còn ông ngoại từng phục vụ cho quân đội. Gia đình tôi không ai phạm pháp hay từng phạm pháp cả, cũng không ai từng phục vụ cho chế độ cũ, riêng chỉ có chị họ tôi là xuất cảnh qua Mỹ.