Luật sư tư vấn về chủ đề "Công bố đơn"

Công bố đơn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Công bố đơn.

Công bố đơn đăng ký bảo hộ được thực hiện như thế nào?

Công bố đơn đăng ký bảo hộ được thực hiện như thế nào?
Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định: 1. Trường hợp đơn được chấp nhận hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày đơn được chấp nhận.