Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "công chức sinh con thứ ba"

công chức sinh con thứ ba | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công chức sinh con thứ ba.

Đảng viên sinh con thứ 3 sẽ bị xử lý như thế nào ?

Đảng viên sinh con thứ 3 sẽ bị xử lý như thế nào ?
Sinh con thứ ba là một nhu cầu của nhiều cặp gia đình nhưng theo quy định của pháp luật hiện nay có nhiều điểm cởi mở hơn trước. Luật sư tư vấn và giải đáp một số quy định của pháp luật về sinh con thứ ba và điều kiện sinh con thứ ba hợp pháp:

Quy định về quy chế làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức ?

Quy định về quy chế làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức ?
Thưa Luật sư, em xin nhờ Luật sư tư vấn giúp em trường hợp này với ạ: 1. Cơ quan em được phân bổ 03 biên chế (có dấu riêng và tài khoản riêng) thì có phải là đơn vị công tác cấu thành theo quy định của mục a, khoản 1, điều 13 Nghị định 34/2011/NĐ-CP, ngày 15/7/2011 của Chính phủ về quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức hay không ?

Tư vấn về xử lý vi phạm khi sinh con thứ ba?

Tư vấn về xử lý vi phạm khi sinh con thứ ba?
Việt Nam đang trong giai đoạn "dân số vàng", việc gia tăng dân số nhanh gây áp lực đến các chính sách an sinh xã hội, pháp luật có những quy định nhằm kiểm soát tốc độ gia tăng dân số (hạn chế việc sinh con thứ ba):

Hỏi về xếp loại công chức của giáo viên sinh con thứ ba?

Hỏi về xếp loại công chức của giáo viên sinh con thứ ba?
Đối với công chức nhà nước thì ngoài việc đối diện với nguy cơ bị kỷ luật (chậm nâng lương) thì trong năm thi đua việc xếp loại công chức khi sinh con thứ ba cũng là một trong những bất lợi. Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể như sau: