Luật sư tư vấn về chủ đề "Cộng đồng doanh nhân"

Cộng đồng doanh nhân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cộng đồng doanh nhân.

Xây dựng Cộng đồng Doanh nhân

Xây dựng Cộng đồng Doanh nhân
Vị trí của Doanh nhân trong xã hội hiện đại: Chính sách đổi mới đã góp phần xoá bỏ cái nhìn định kiến từ lâu của xã hội về tầng lớp Doanh nhân, mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển đột phá của kinh tế tư nhân với những Doanh nhân có năng lực, có quyết tâm và ý chí thành đạt.