Luật sư tư vấn về chủ đề "công hữu vô chủ"

công hữu vô chủ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công hữu vô chủ.

Từ công hữu vô chủ đến lợi ích nhóm

Từ công hữu vô chủ đến lợi ích nhóm
Dưới tác động của kinh tế thị trường và chủ trương phân cấp quản lý, tình trạng công hữu vô chủ diễn ra ngày càng phong phú với việc phân lô đất cho các dự án hay đấu thầu những khu đất vàng ở các đô thị. Nhờ vậy một số cá nhân có thế lực đã trục lợi qua việc biến tài sản chung thành sở hữu riêng.