Luật sư tư vấn về chủ đề "cộng ngày đi đường"

cộng ngày đi đường | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cộng ngày đi đường.

Mua đất làm lối đi ra đường công cộng ? Bán đất có cần phải hỏi ý kiến của các con hay không ?

Mua đất làm lối <strong>đi</strong> ra <strong>đường</strong> công <strong>cộng</strong> ? Bán đất có cần phải hỏi ý kiến của các con hay không ?
Quy định về việc bán đất ngõ làm nhà ở ? Phải làm sao khi cha bán đất con đòi chia tiền mới ký bán ? Bán đất có cần phải hỏi ý kiến của con trai trưởng ? Thủ tục bán đất theo luật ? Mọi vướng mắc về pháp lý theo luật đất đai sẽ được đội ngũ luật sư của Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp: