Luat Minh Khue

công nghệ thông tin

công nghệ thông tin - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về công nghệ thông tin

Thủ tục đăng ký, sử dụng tên miền ?

Thủ tục đăng ký, sử dụng tên miền ?
"Các chủ thể đăng ký tên miền là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (gồm tất cả các trường hợp đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam; trường hợp không sinh sống, làm việc tại Việt Nam) muốn đăng ký, sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam.