Luật sư tư vấn về chủ đề "cộng tác viên" - Trang 3

cộng tác viên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cộng tác viên.

Quyết định 35/2014/QĐ-UBND quy định đối tượng, tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ đối với cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tại thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo Nghị quyết 112/2014/NQ-HĐND

Quyết định 35/2014/QĐ-UBND quy định đối tượng, tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ đối với cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tại thôn, buôn, khu phố  trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo Nghị quyết 112/2014/NQ-HĐND
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CỘNG TÁC VIÊN LÀM CÔNG TÁC BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM TẠI THÔN, BUÔN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 112/2014/NQ-HĐND NGÀY 25/7/2014 CỦA HĐND TỈNH