Luật sư tư vấn về chủ đề "công ty chèn ép nhân viên"

công ty chèn ép nhân viên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công ty chèn ép nhân viên.

Tại sao công ty bắt chúng tôi đóng thuế ?

Tại sao công ty bắt chúng tôi đóng thuế ?
Thưa luật sư, Đơn trình Chúng tôi gần 100 đầu xe taxi Thương quyền của công ti dịch vụ và Thương mại TN -Taxi VX. Chúng tôi đội lốt Mua xe của Công ti với giá đắt. Nhưng vẫn không có giấy tờ xe mà chỉ sử dụng giấy tờ xe thế chấp. Ngược lại chúng tôi đóng mức khoán giá cao với tổng mức là 5.180.000 cộng các khoản bảo hiểm và bảo trì đường bộ cũng đã gần tương đương 7.000.000 đồng/tháng.